ताजा जानकारी

ताजा अपडेटहरु:

पुर्वाञ्चल:

मध्यमाञ्चल:

पश्चिमाञ्चल:

मध्य-पश्चिमाञ्चल:

सुदुर-पश्चिमाञ्चल:

पर्यटकीय समाचार (Tourism News)

धार्मिक समाचार (Religious News)

समाचार (News)

Ps point Travels

पि.एस. ट्राभल प्वाइन्ट टुर्सको आयोजनामा ८ जनाको टोली “खप्तड” प्रस्थान

२०७३, श्रावण ९ गते , पि.एस. ट्राभल प्वाइन्ट टुर्सको आयोजनामा सुदुरपश्चिमको मुख्य ...

Read More »
annapurna-base-camp

पर्यटकका लागि नेपालमा घुम्नलायक केहि रमणिय क्षेत्रहरु (फोटो फिचर सहित)

नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो । चिन र भारतको ...

Read More »
डोल्पा– त्रिपुराकोट,

चार पाथी धान कुट्दा आठ पाथी चामल भएपछि बनेको मन्दिर

डोल्पा– त्रिपुराकोट, कोटगढीमा बाईसे–चौबिसे राज्यअन्तर्गत राजा विक्रम शाहीको दरबार थियो । शाहीले ...

Read More »
lxdfn kf/Lsf] lhNnf d':tfªsf] 5f];]/ uf=lj=;=l:yt kfFr tNn], Ps ;o $$ sf]7f /x]sf] em]fª u'kmf . tl:j/M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

पाँच तला र १४४ कोठा भएको गुफा, नेपालमै फेला पर्यो …. हेर्न आउनेको घुइँचो

हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको छोसेर गा.वि.स.स्थित पाँच तल्ले, एक सय ४४ कोठा ...

Read More »